ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

                          მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტი

გრანტები

ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები

 

SRNSFG - FR17_184 - "ცერნ-ის დიდი ადრონული ამაჩქარებლის (ფაზა2) ატლას ექსპერიმენტში იშვიათი პროცესების  შესწავლა".

SRNSF - DI/32/6-200/14 - "ახალი თაობის  FCAL  ელექტრომაგნიტური კალორიმეტრის შექმნა J PARC-ის COMET ექსპერიმენტისათვის".

SRNSF - DI/20/6-200/14 - "სტანდარტულ მოდელს მიღმა ფიზიკის შესწავლა ATLAS ექსპერიმენტის მოდერნიზაციის (RUN2) ეტაპზე".

SRNSF - DI/38/6-200/13 - "მრავალნაწილაკოვანი აზიმუტალური კორელაციების და ჭავლების აქრობის ეფექტის შესწავლა ბირთვ-ბირთვულ დაჯახებებში".

SRNSF - 31/91 - " ელექტრული დიპოლური მომენტის ძიება  COSY ამაქარებელზე".

SRNSF - 31/44 - "ახალი ფიზიკის ეფექტების შესწავლა აშნდ-თი ინსპირირებულ პროცესებში LHC ATLAS ექსპერიმენტებში".

SRNSF - 11/24 - "კვანტური ქრომოდინამიკა მაღალ და დაბალ ენერგიებზე".

SRNSF - 13/05 - " ".

SRNSF - 13/03 - "ახალი ფიზიკის სიგნალის ძიება ATLAS ექსპერიმენტზე".

GNSF/ST08/4-401 - "სამი ნაწილაკის ამოცანა".

GNSF/ST08/4-418 - "კოლექტიური გამოდინების ფენომენის ექსპერიმენტული შესწავლა ბირთვ-ბირთვულ დაჯახებებში".

GNSF/ST08/4-421 - ”ლანკასტერ-თბილისის პროექტი B-მეზონებისა და τ(μ)ლეპტონების დაშლები, როგორც საშუალება დამატებითი განზომილებების საკვლევად”.

GNSF/ST07/04-196 - “სპინის ფიზიკა: ღრმად არადრეკადი პროცესები და პოლარიზაციული მოვლენები”.

GNSF/ST07/4-185 - "ATLAS ექsპერიმენტის მგრძნობიარობა ახალი ფიზიკის მიმართ"

GNSF/ST06/4-108 - "ნუკლონ-ნუკლონურიურთიერთქმედების სპინური სტრუქტურის შესწავლა  ამაქარებელზე".

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრის მიერ დაფინანსებული პროექტები

 

G-2098 - "ახალი ფიზიკის კვლევა და ძიება სტანდარტულ მოდელს მიღმა CERN-ის დიდი ადრონული კოლაიდერის ATLAS ექსპერიმენტში".

G-1458 - "იშვიათი პროცესების კვლევა და ძიება სტანდარტულ მოდელში და მის მიღმა CERN-ის დიდი ადრონული კოლაიდერის ATLAS ექსპერიმენტზე".

 A 1606 - " ".

G-982 - " ".

 

საქართველოს სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებლების სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების დაფინანსება

პროექტები ##: 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75.

 

CRDF/GRDF - (ამერიკულ-ქართული გრანტი)

 

Fulbright grats:

2007 - ლიპარტელიანი

2010 - დევიძე

 

 

 

 

 

 

 

 

juelich research center
TodayToday59
This MonthThis Month1432