ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

                          მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტი

თანამშრომლები

გვარი, სახელი

თანამდებობა

ტელეფონი

ელ-ფოსტა

აბესალაშვილი ლიანა

უფროსი მეცნიერ მკვლევარი

2187188

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ახობაძე ლალი

მეცნიერ მკვლევარი

2189875

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ბაბუციძე თამარი

უფროსი მეცნიერ მკვლევარი

2187104

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

გეგია ჯენი

ინჟინერი

2188907

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

დევიძე გელა

მთავარი მეცნიერ მკვლევარი

2545167

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

დურგლიშვილი არჩილი

მეცნიერ მკვლევარი

2189890

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ვადაჭკორია ოლეგი

ადმინისტრატორი

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ზაქარეიშვილი თამარი

ლაბორანტი

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

თევზაძე იური

ლაბორატორიის გამგე

2188975

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

იოსელიანი ციალა

ინჟინერი

2188907

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

კოპალეიშვილი თეიმურაზი

მთავარი მეცნიერ მკვლევარი

2545247

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ლიპარტელიანი აკაკი

უფროსი მეცნიერ მკვლევარი

2545167

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ლომიძე ნოდარი

უფროსი მეცნიერ მკვლევარი

2187188

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

მაჭარაშვილი გიორგი

მთავარი მეცნიერ მკვლევარი

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

მინაშვილი ირა

მეცნიერ მკვლევარი

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

მინაშვილი ირაკლი

უფროსი მეცნიერ მკვლევარი (ასოცირებული)

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

მოსიძე მაია

მეცნიერ მკვლევარი (ასოცირებული)

2189890

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

მოსულიშვილი ნუგზარი

ლაბორატორიის უფროსი ინჟინერი

2187188

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

მჭედლიშვილი დავითი

უფროსი მეცნიერ მკვლევარი

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ნადარეიშვილი თეიმურაზი

უფროსი მეცნიერ მკვლევარი

2187104

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ნიორაძე მიხეილი

დირექტორი

2187317

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

პაპალაშვილი გოგიტა

ლაბორანტი

2188907

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

სიდელნიკოვი ალექსანდრე

უფროსი ინჟინერი

2189973

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ტაბიძე მირიანი

ლაბორატორიის გამგე

2187188

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ტრეკოვი იგორი

ლაბორატორიის უფროსი ინჟინერი

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

შანიძე რევაზი

მთავარი მეცნიერ მკვლევარი

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ჩხაიძე ლიდა

უფროსი მეცნიერ მკვლევარი

2189875

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

წამალაიძე ზვიადი

უფროსი მეცნიერ მკვლევარი (ასოცირებული)

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

წვერავა ნიკოლოზი

მეცნიერ მკვლევარი (ასოცირებული)

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ჭილაძე ბადრი

დირექტორის მოადგილე

2187100

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ხარხელაური ლალი

უფროსი მეცნიერ მკვლევარი

2187188

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ხელაშვილი ანზორი

მთავარი მეცნიერ მკვლევარი

2187104

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ხუბუა ჯემალი

მთავარი მეცნიერ მკვლევარი

2189508

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ჯანაშვილი მარიამი

უფროსი ლაბორანტი

2189852

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ჯობავა თამარი

მთავარი მეცნიერ მკვლევარი

2189890

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 1979 - 2016 მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტი

 

juelich research center
TodayToday59
This MonthThis Month1432